TELLIMINE – OLULINE TEADA

  • Valige välja teile sobivad tooted ja lisage need ostukorvi klikkides “Lisa korvi”.
  • Toodete ostukorvi lisamine ei kohusta teid valitud tooteid ostma.
  • Ostukorvi vaatluses saate tellitud koguseid ja tooteid muuta.
  • Kui olete kõik soovitud tooted välja valinud, siis vajutage ostukorvis nuppu “Mine maksma”
  • Tellija andmete lehel on oluline täitsa korrektselt kontaktinformatsioon, kuna selle alusel toimub kauba tarne. Samuti peab tegema linnukese kasti, et olete tutvunud tellimistingimustega.
  • Kui andmed on sisestatud siis klikkige nupul “Esita tellimus”.
  • Maksmiteks suunatakse teide Maksekeskus AS pangamaksemoodulisse, kus saate valida sobiva panga ja teha ülekande.
  • Peale tellimuse tasumist saate virtuaalsed tooted alla laadida koheselt. Füüsilisel kujul postitatakse 7 päeva jooksul peale makse sooritamist kui tootelehel ei ole märgitud teisiti.
  • Peale tasumist saadetakse teie e-postile tellimuse kinnitus Digiabi OÜ poolt.
  • Kõik veebipoes olevad hinnad on eurodes. Hinnad ei sisalda käibemaksu kuna Digiabi OÜ ei ole käibemaksukohuslane
________________________________________
1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad Digiabi OÜ (edaspidi Digiabi), registrikood 12063514, aadress Uus-Pilliroo 12, Laagri internetipoes (kool.digiabi.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.
1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Digiabi hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.
2. Lepingu jõustumine
2.1. Ostu-müügileping e-poest kool.digiabi.ee/pood tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist Digiabi poolt.
3. Kauba ja teenuste hinnad
3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes. Hindadele ei lisandi käibemaksu.
3.2. Digiabi jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega.
4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:
4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid:
Kaupade eest tasumine toimub läbi Maksekeskus AS pangalinkide maksemooduli.
Füüsilisel kujul tooted (raamatud ja õppematerjalid) tarnitakse Kliendile vastavalt kliendi poolt tehtud valikule kas Smartposti või Omniva pakiautomaati või kliendi poolt määratud postiaadressil maksikirjana seitsme (7) päeva jooksul peale makse laekumist, kui ei ole toote juures märgitud teisiti.
Virtuaalsed tooted saab klient alla laadida koheselt peale makse sooritamistl.
5. Kauba saadavus
5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos.
6. Kliendi õigus tellimusest taganeda
6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.
6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse Digiabi meiliaadressil kool@digiabi.ee ja tagastama tellitud kauba.
6.3. Digiabi tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).
6.4. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.
6.5 Digitaalseid tooteid (sh e-raamatuid) ei ole võimalik tagastada.
7. Kliendi kohustused  
7.1 Tellimuse vormistamisel on klient kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.
7.2 Juhul, kui klient ja toote saaja on erinevad, peab klient esitama punktis 7.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.
7.3 Juhul, kui kliendi esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 7.1. fikseeritule, ei garanteeri Digiabi  toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Digiabi tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
7.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.
8. Pretensioonide esitamise õigus
8.1. Toodetele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg seaduses (VÕS) ettenähtud korras.
8.2. Pretensioonide esitamise tähtaeg kehtib ainult koos ostuarvega.
8.3. Pretensioonide esitamise tähtaeg ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest, hooldusjuhendi või kasutusjuhendi eiramisest või toote kulumisest.
9. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
9.1. Digiabi ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Tellijale toimetamiseks ja Maksekeskus AS-le maksete teostamiseks.
9.2. Digiabi kasutab Tellija kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale ainult juhul, kui Tellija on seda soovinud.
10. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused
10.1. Digiabil on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.
10.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje kool.digiabi.ee vahendusel ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.
10.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Kliendile tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.
11. Lõppsätted
11.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
11.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.
Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks aadressil kool.digiabi.ee
Mastodon