Arvutamine

Selle matiga saab harjutada korrutamist, jagamist ja kahekordsete arvude liitmist.

Materjalid saad alla laadida siit: Arvutamine ver 2.pdf

ÜLESANDE JUHEND
1. Alusta stardiruudult (0) ja liigu mööda rada nii, et iga järgneva ruudu
vastus oleks eelmisest suurem.
2. Lõpeta finiširuudul (100).
3. Õpilased võivad enne paberile vastused kirjutada ning vastavalt sellele
raja programmeerida.
ÕPPEAINE: matemaatika
KLASS: 3.-4. klass
KOOSTAJA: Diana Poudel (Diana.Poudel@gmail.com)