Eesti mets

Lihtne ja kiire mäng, et kontrollida laste teadmisi metsast, okaspuudest, lehtpuudest ja parkidest. Õpilane peab läbima raja ning igal ruudul andma Beebotiga märku, et kas tegu on tõese või väära väitega.

ÜLESANDE JUHEND
1. Vali üks stardiruut ja liigu ainult üles ühe sammu kaupa.
2. Kui ruudul on õige väide, programmeeri robot ootama 3 sekundit.
3. Kui ruudul on vale väide, programmeeri robot pead raputama (käsud:
vasak, parem, parem, vasak).
4. Lõpeta finiširuudul.
ÕPPEAINE: loodus- ja inimeseõpetus
KLASS: 2. Klass
KOOSTAJA: Mai Pitsner (Mai.Pitsner@gmail.com)

Juhendi ja mänguruudud saad alla laadida siit Mets, park, lehtpuud, okaspuud