Kaasaütlev ja ilmaütlev kääne

Õpimatt, mille abil kinnistada teadmisi kaasaütleva ja ilmaütleva käände kohta.

Materjalid välja printimiseks leiad siit: Kaasaütlev – ilmaütlev.pdf

ÜLESANDE JUHEND
1. Alusta sõitu stardiruudult.
2. Läbi rada nii, et sõnad vastaksid küsimustele:
a) kellega/millega?
b) kelleta/milleta?
3. Lõpeta finiširuudul.
ÕPPEAINE: eesti keel
KLASS: 3. klass
KOOSTAJA: Mai Pitsner (Mai.Pitsner@gmail.com)