Lausete moodustamine

Selle ülesandega saavad lapsed harjutada lausete moodustamist. Matil on 24 sõna, mida kombineerides saab moodustada erinevaid lauseid.

Materjalid saab alla laadida siit: Lausete moodustamine.pdf

ÜLESANDE JUHEND
1. Eesmärk on moodustada sõnadest laused.
2. Sõida ühelt sõnalt teisele nii, et moodustuks lause.
3. Kui soov on teha pikemat kui kahesõnalist lauset, siis peab terve raja
korraga läbima ning iga lause osaks oleva sõna peal 3 sekundit seisma.
ÕPPEAINE: eesti keel
KLASS: 1.-6. klass

KOOSTAJA:

Mai Pitsner (Mai.Pitsner@gmail.com)
Diana Poudel (Diana.Poudel@gmail.com)