Loomad ja linnud

Tegu on matiga, kus on peal 24 looma ja lindu – koduloomi ja metsikuid, Eestist ja mujalt. Tegu on matiga, mida saab must-valgelt välja printida ning näiteks lapsed ise võivad loomapildid ära värvida.

Pdf failist leiad 24 10 x 10 ruutu, kus igal ruudul on erinev loom/lin ning 24 mängukaart, kus on nende loomade ja lindude nimetused. Lapsed võivad mängida väiksemates rõhmades või võib ka kasutada matti teoreetilisema tunni põnevamaks muutmiseks.

ÜLESANDE JUHEND
1. Tõmba pakist kaart ning juhi robot õigele ruudule.
2. Vasta järgmistele küsimustele:
o Kas see on loom või lind?
o Kas ta elab kodus või metsas?
o Kas see loom/lind elab ka Eestis?
o Mida see loom/lind toiduks sööb?
o Midas sa veel selle looma/linnu kohta tead?
3. Iga laps võib valia ühe looma ja selle kaardi ka ära värvida

Tunni läbiviimiseks vajaliku juhendi ja materjali saad alla laadida siit.

ÕPPEAINE: loodusõpetus
KLASS: lasteaed, 1. – 3. klass
KOOSTAJA: Diana Poudel (Diana.Poudel@gmail.com)