Toiduahel

Sellel matil tuleb õpilastel moodustada võimalikult pikk toiduahel – alustades kõige madalamas ja lõpetades kõige kõrgemast. Erinevaid lahenduskäike on päris palju.

Materjalid saad välja printida siit: Toiduahel.pdf

ÜLESANDE JUHEND
1. Moodusta robotiga sõites toiduahel – alusta kõige madalamast astmest
ning ürita võimalikult pikk ahel moodustada. Peatu 3 sekundit iga ahela lüli
peal.
ÕPPEAINE: inimese- ja loodusõpetus
KLASS: 3. klass

KOOSTAJAD:

Mai Pitsner (Mai.Pitsner@gmail.com)
Diana Poudel (Diana.Poudel@gmail.com)