Ütle tere

Üldteadmisi kinnistav matt, kus õpilased peavad ühendama riigi nime, lipuga ja ütlema selles keeles tere 🙂

Materjalid välja printimiseks leiad siit: Tere, Eesti!.pdf

ÜLESANDE JUHEND
1. Alusta sõitu riigi nime pealt.
2. Peatu õigekeelsel tervitusel vähemalt 3 sekundit.
3. Lõpeta sõit õigel riigilipul.
ÕPPEAINE: üldteadmised
KLASS: 1.-12. klass
KOOSTAJA: Mai Pitsner (Mai.Pitsner@gmail.com)