Kuni eriolukorra lõppemiseni toimuvad külalistunnid Zoom keskkonnas. See on hea võimalus eriti nende klasside jaoks, kellel on vähe kontakttunde olnud ning kes sooviksid koos sõpradega veidi interneti teemadel arutleda.

Kui klassil on endal mingi eelistatud kohtumispaik (Teams, Meet, 8×8 etc), siis pole probleemi ka muus keskkonnas tunni tegemisega.

Turvalise interneti tund “10 reeglit”

Selle tunni eesmärk on anda noortele esmased teadmised küberhügieenist – räägime suhtlemisest, mängudest, viirustest, paroolidest jpm. Kogu tund on üles ehitatud aktiivse diskussiooni peale, mis võimaldab igas klassis just tegeleda sellele klassile oluliste murede ja teemadega. Tunni materjalid on loodud raamatu “Turvaline internet. Digimaailma teejuht” baasil.

Vanus: 1.-5. klass    Maksimaalne osalejate arv: 24 noort
Koolituse pikkus: 45 min    Koolituse hind: 75 EUR

Mänguline tund õpimängu “Häkkerite lahing” baasil

Selles külalistunnis mängin koos noortega digipädevusi arendavat õpimängu “Häkkerite lahing” Kahootis (vajalik, et igal õpilasel oleks arvuti + nutitelefon tunni ajal). Mängu käigus saab läbi arutada erinevaid digipädevustega seotud teemasid küsimuste baasil. Tund on väga meelelahutuslik ning sobib suurepäraselt nendele klassidele, kes on juba esmased teadmised küberhügieenist omandanud ning sooviksid nüüd oma tarkust proovile panna ja samal ajal ka mõned uued põnevad asjad selgeks õppida. Tunni käigus jõuab läbi teha 2-3 taset sõltuvalt kui kiirest õpilased suudavad Kahooti sisse logida ja küsimustele vastata.

Vanus: 3.-8. klass    Maksimaalne osalejate arv: 30 noort
Koolituse pikkus: 45 min    Koolituse hind: 75 EUR

Loeng “Turvaline internet” 6+ klassile

Suure auditooriumi loeng, kus tuleb juttu nii virtuaalsest minapildist, sotsiaalmeedias andmete jagamisest, libauudistest ning muidugi ka elementaarsetest küberhügieeni tõdedest. Loengu eesmärgiks on aidata noortel paremini mõista seda illusiooni, mida interneti meie ümber loob ning anda ülevaade erinevatest ohtudest, mida aktiivne virtuaalne elu endaga kaasa võib tuua. Tegu on veebinari vormis koolitusega ning osalejad saavad suhelda läbi vestlusakna (esitada küsimusi näiteks). Lisaks on jooksvalt ka mõned küsimused, millele osalejad saavad vastata, et tund oleks interaktiivsem.

Vanus: 6+ klass    Maksimaalne osalejate arv: 100
Koolituse pikkus: 90 min    Koolituse hind: 150 EUR

Loeng “Noored internetis” lapsevanematele, õpetajatele ja noorsootöötajatele

Selle loengu käigus saavad osalejad parema ülevaate sellest, et mida noored internetis teevad ning kuidas täiskasvanud saavad paremini toeks olla. Eesmärgiks on aidatata täiskasvanutel paremini mõista noori ning vajadusel neid ka suunata ohutuma ja meeldivama internetikogemuse saamise suunas. Koolitus toimub veebinari vormis ning osalejad saavad küsimusi esitada läbi vestlusakna. Lisaks on jooksvalt ka mõned küsimused, millele osalejad saavad vastata, et tund oleks interaktiivsem.

Vanus: täiskasvanud    Maksimaalne osalejate arv: 100
Koolituse pikkus: 120 min    Koolituse hind: 200 EUR

Mastodon